onsdag 25 maj 2016

Frigör energi genom att rensa

Feng shuis grundläggande tanke är att vi påverkas av vår omgivning och vice versa. Därför är en av de viktigaste åtgärderna för bra feng shui att rensa och organisera hemma. Skräp, gamla tidningar och böcker du växt ifrån - vad har de för budskap till dig? Hjälper de dig att komma framåt i livet?

Börja med något litet när du rensar! Badrumsskåpet är perfekt. Här finns sällan saker som man har känslomässiga bindningar till. Ta fram två lådor eller plastbyttor. Använd den ena för "spara" och den andra för "kasta". Plocka ut varje sak och lägg i en av byttorna. Torka sedan ur skåpet och sätt tillbaka det som får stanna. Släng resten i sopsorteringen. Klart!

Belöna dig gärna med ett litet fika, ansiktsvård eller en promenad. Eller du kanske rentav vill fortsätta att rensa? :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar