onsdag 25 maj 2016

Chi ska flöda

Chi eller Qi är ett centralt begrepp i feng shui (men även i traditionell kinesisk medicin, akupunktur och qigong). Chi brukar översättas/förklaras som livsenergi. Därför är det viktigt att rensa hemma regelbundet för att undvika stagnerad chi som i sin tur kan leda till stillastående i livet.

Chi kommer in genom hallen och därför är det bra att börja här. Förslag på åtgärder:
* Kasta sopor och tidningar och bär bort det som hör till andra rum.
* Flytta skor som inte används regelbundet.
* Gå igenom ytterkläderna och se om något behöver lagas, säljas, skänkas eller kastas bort.
* Bra belysning är praktiskt och välkomnande.
* En dörrmatta likaså.

I övrigt jobbar jag på att få in bilder på bloggen! Det kommer jag lovar. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar